معرفی دستگاه

تراش نمونه های فلزی

کلیه نمونه های فلزی جهت آنالیز توسط دستگاه کوانتومتر می بایست قبلا آماده سازی شود. برای این کار به یک دستگاه تراش خشک که مخصوص این کار طراحی و ساخته شده باشد نیاز است. دستگاه تراش می بایست متناسب با شکل، ابعاد، اندازه و تعداد نمونه ها باشد . این دستگاه با در نظر گرفتن تمامی این پارامترها طراحی شده است.

 

استفاده کنندگان از این دستگاه کلیه آزمایشگاه هایی می باشند که دستگاه آنالیز برای پایه مس و آلومینیوم  دارند.

 

با توجه به اهمیت دقت و اطمینان نتایج آنالیز مواد در تولید، کنترل، طراحی و ساخت، علاوه بر کیفیت دستگاه  آنالیز شرایط و کیفیت آماده سازی نمونه ها برای آزمایش بسیار اهمیت دارد. در نتیجه می بایست در زمان آماده سازی نمونه هیچگونه مواد خارجی روی سطح نمونه باقی نماند، عناصر موجود در نمونه در زمان آماده سازی اکسید نشوند  و از همه مهم تر با توجه  به استفاده از گاز آرگون خالص در محیط آنالیز، سطح نمونه می بایست بقدری صاف و پولیش شده باشد که نشتی گاز نداشته باشد. ضمنا دستگاه بایستی از نظر ایمنی و سرعت بسیار مطلوب باشد

اطلاعات فنی

ارتفاع نمونه:                 بین 9 میلیمتر تا 50 میلیمتر

قطر نمونه:                   بین 50 میلیمتر تا 70 میلیمتر

ورودی:                       3ph     380/50

زمان تراش:                   45S/Sample

دور موتور:                      2800rpm

سیستم تراش:              نیمه اتوماتیک

گیرنده نمونه:                پنوماتیک

امکان اضافه نمودن هولدر الماس 8*8