محصولات داخلی 

سازنده اولین دستگاه آنالیز کوانتومتر، Metal Analyzer با نام تجاری Unique’s در ایران

سازنده اولین دستگاه آنالیز XRF با نام تجاری Antique’X در ایران

سازنده تجهیزات آماده­ سازی نمونه­های دستگاه­های آنالیز، از جمله پولیشر، تراش، پرس و آسیاب در ایران

سازنده دستگاه های تصفیه کننده گاز آرگون Purifier در ایران

سازنده سیستم ­های خنک­ کن(Water chiller)  مورد استفاده در دستگاه­هایXRD, XRF  و …

آموزش سيستم­ هاي آناليز و آزمايشگاهي