با ما تماس بگیرید

کنترل سیستم ابزار نوین

مدیر: علیرضا سلامی

زمینه فعالیت: تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

تلفن :  02144993182

فکس: 02144993182

 ایمیل : info@ircsan.com

آدرس:  تهران، ایران، تهران، آزادراه تهران-کرج، کیلومتر 17، خیابان دارو پخش، خیابان 23،8