محصولات خارجی

تجهيز آزمايشگاه­هاي صنعتي، تحقيقاتي، کنترلی و دانشگاهي و خدمات پس از فروش آنها:

      – دستگاه­هاي آناليز ايكس­ري شامل XRD و XRF  ساخت کمپانی Thermo Scientific (ARL)

      – دستگاه­هاي آناليز كوانتومترMetal Analyzer  ساخت کمپانی Thermo Scientific (ARL)

      – دستگاه­های آنالیزXRF  پرتابل (Niton) ساخت کمپانی Thermo Scientific

      – قطعات يدكي و مصرفي اصلی(Original)  دستگاه­هاي آناليز ARL  به صورت كامل