محصولات ما

شرکت کنترل سیستم ابزار نوین در سال 1382 توسط جمعی از همکاران با تجربه و دارای سابقه کاری طولانی در زمینه دستگاه هایXRD, XRF  و Optical Emission ساخـت شـرکت ARL سـوئیس، تأسیس گـردیـد. (شـرکت ARL در حال حاضـر تحـت عنـوان Thermo Scientific شناخته می شود)

شرکت کنترل سیستم ابزار نوین پس از تحریم ها اقدام به ساخت و تولید دستگاه های کوانتومتر ، ایکس ری و دستگاه های آماده سازی نمونه کرد