خوش آمدید

welcome text

Unique’s

Unique’s

Unique’s به عنوان اولین کوانتومتــر (­MetalAnalyzer) ایرانــی ساخــت شرکت کنترل سیستم ابزار نوین برای آنالیز انواع نمونه های فلزی و تعیین غلظت وزنی عناصر(%) با مشخصــات منحصـر به فــرد و با کیفیــت مناســب، جهت تامین نیاز صنــایع فلزی، کارخانجات ریخته­گری و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی می باشد.

 قابلیــت شنـاسایی عنــاصر در کلیــه آلیــاژهای فلــزات (آهنــــی و غیرآهنــی) از جملـــه پایه آهن(Fe Base)،آلومینــیوم (Al Base)،مس(Cu Base)،نیــکل(Ni Base)،سرب(Pb Base)، منیــزیم(MgBase) و روی(Zn Base) بــه صـــورت تک یا چند پایه و نیز تعیین گروه­های آلیاژی را دارا می­باشد. نوع و تعـداد عناصــر برای دستگاه کوانتومتر با توجه به نــیاز کارخا­نجــات قابل تغییر و تنظیم می­باشد.

این دستگاه با ایجاد خلاء به وسیله پمپ خلاء در محفظه اپتیکی دستگاهصحت، دقت و پایداری نتایج آنالیز و میزان تکرار پذیری آنالیز را به حداکثر رسانده است و با ایجاد این قابلیت از امکان وجود و یا ورود آلودگی در بخش اپتیکی دستگاه جلوگیری نموده از این رو عمر دستگاه بیشتر و خرابی آن کمتر خواهد بود.

از این رو این دستگاه با ساختار کاملا مهندسی شده بنا به نیاز صنایع بسیار قابل اعتماد می­باشد

 

SPECIFICATIONS

Type of DetectorMulti CCD
Wavelength range140-800 nm
Resolution30 Pm
Vacuum system6-10 Pa
Argon purity99.999 %
Argon consumption5 l/min during analysis
Power requirements220VAC/ 50Hz
Weight160Kg
Dimensions99cm (L), 84cm (W), 135cm (H)
قبل
بعدی