خوش آمدید

welcome text

MBH

MBH

MBH

کمپانی MBH انگلستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مرجع و نمونه های استاندارد RM, CRM, SUS می باشد. نمونه هایی که در کاتالوگ این شرکت لیست شده به گونه ای است که می تواند بخش عمده نیاز آنالیزهای شیمیایی و اسپکترومتری را براورده نماید. این نمونه های می تواند برای کالیبره و ریکالیبره دستگاه های آنالیز کوانتومتری، XRF و ICP مورد استفاده قرار گیرد.

:خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه فرمائید

.همچنین جهت مشاهده نمایندگی این شرکت به لینک زیر مراجعه فرمایید

 

 

http://mbh.co.uk/distributors