خوش آمدید

welcome text

مشاوره و فروش

مشاوره و فروش

جهت انتخاب و خرید کلیه دستگاه های آنالیز آزمایشگاهی بعنوان مثال کوانتومتر برای آنالیز فلزات (Optical Emission)  در پایه های مختلف، آنالیز ایکس ری شاملXRF  و یا XRD   چه آنالیز کمی و یا کیفی مواد فلزی و یا غیر فلزی، همچنین تجهیزات جانبی از قبیل دستگاه های آماده سازی نمونه از جمله آسیاب، پرس، فیوژن، کاتر، پولیشر و سنگ مغناطیس، همچنین دستگاه پیوریفایر جهت تصفیه گازهای خنثی، انواع پمپ های خلأ، نمونه های استاندارد و لوازم مصرفی و یا هر موضوع مرتبط با این نوع فعالیت ها شرکت کنترل سیستم ابزار نوین آماده ارائه مشاور رایگان، فروش، نصب و راه اندازی، آموزش و خدمات پس از فروش می باشد.