Advant’x

کمپانی Thermo با استفاده از بهترین سیستم گانیومتری توانسته مؤثرترین دستگاهها را در زمینه های تحقیقاتی و علمی ارائه نماید.  Advant’x با داشتن این گانیومتر  توانمند و اندازه گیری عناصر B تا U می تواند در همه صنایع و مراکز تحقیقاتی به کار گرفته شود. همچنین حضور نرم افزار نیمه کمی Uniquant برای آنالیز نمونه های ناشناخته از دیگر توانایی های این سیستم است. به […]