9900

یکی از قویترین دستگاههای آنالیز XRF  در جهان که با ترکیبی از XRF  همزمان (مونوکروماتورها) ،XRF  ترتیبی (گانیومتر)  و XRD می تواند همه نیازهای آنالیزی بسیاری از صنایع از جمله صنایع سیمان و ریخته گری  و فولاد را برآورده سازد. به صورت مختصر این دستگاه شامل :       1- تیوب X-ray با توانهای قابل انتخاب 1200 ، 2500، 3600 و 4200 وات مجهز […]