9900

یکی از قویترین دستگاههای آنالیز XRF  در جهان که با ترکیبی از XRF  همزمان (مونوکروماتورها) ،XRF  ترتیبی (گانیومتر)  و XRD می تواند همه نیازهای آنالیزی بسیاری از صنایع از جمله صنایع سیمان و ریخته گری  و فولاد را برآورده سازد.

به صورت مختصر این دستگاه شامل :

      1- تیوب X-ray با توانهای قابل انتخاب 1200 ، 2500، 3600 و 4200 وات مجهز به سیستم واترکولر

        2- مونوکروماتور تا 32 مونوکروماتور برای آنالیز همزمان عناصر

       3-  گانیومتر با ترکیبی از 9 کریستال و 2 دتکتور برای آنالیز ترتیبی عناصر B تا U

        4- XRD برای تعیین بسیاری از فازهای موجود در صنعت سیمان و معادن

        5- سیستم روباتیک تعویض نمونه تا 100 نمونه

:خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه فرمائید

 

 

SPECIFICATIONS

WD-XRF Simultaneous/ Sequential analysis
X-Ray Generator 1200 W, 2500 W, 3600 W or 4200 W
Element range B (Nr. 5) to U (Nr. 92)
Spectrometer arrangement X-ray tube mounted vertically at 90° above sample surface
Monochromators Fixed mechanical systems using curved crystal optics and flow proportional, sealed and scintillation detectors
Universal Goniometer Up to 9 flat crystals

Up to 4 primary collimators

2 detectors: scintillation and flow

proportional

SmartGonio 3 flat crystals

2 detectors: scintillation and flow

proportional

Compact Patented XRD system Microprocessor-controlled compact X-ray diffraction system for determination of phase content in various process monitoring
Spectrometer capacity 32 fixed channels or
1 goniometer + 24 fixed channels or
1 goniometer + 1 compact XRD system + 14 fixed channels
Sample loading 12 cassette or large capatiy X-Y magazine (98 cassette)