XMD-300

کمپانی Unisantis با استفاده از لنز موازی کننده اشعه X برای اولین بار توانسته از تیوب  های اشعه X با توان پایین (50W) جهت آنالیز فازی مواد استفاده نماید این ویژگی علاوه بر کاهش حجم دستگاه و مصرف توان کمتر ، نیاز به واترکولر جهت خنک سازی تیوب را مرتفع ساخته است. همچنین دتکتورهای حساس به موقعیت می تواند همزمان 10درجه را طیف […]