XMF-104

یکی از نیازهای آنالیزی، آنالیز عنصری و نقطه ای نمونه های مختلف می باشد. کمپانی Unisantis به کمک لنز اشعه X (کوما خوف) توانسته دستگاه XRF نقطه ای ارائه نماید که قابلیت آنالیز نمونه های با فطر 200میکرون به بالا را داراست. این دستگاه بر اساس ساختار ED بوده و می تواند عناصر بین S تا U را به خوبی آنالیز نماید. به صورت مختصر مشخصات این […]