3460

دستگاه آنالیز فلزا ت ARL-3460 پرکاربردترین دستگاه کوانتومتر در جهان است که می تواند آنالیز شیمیایی دقیق و سریعی از فلزات را برای کاربردهای مختلف ارائه دهد. این دستگاه می تواند برای صنایع مختلف و آزمایشگاههایی که در زمینه های فولاد ، چدن، آلیاژهای آلومینیوم و سایر فلزات و آلیاژهای غیرآهنی کار می کنند، رِنج وسیعی از […]