2005

2005

پمپ خلأ روتاری دومرحله ای جدید Alcatel Adixen مدل 2005 به طور ویژه برای دستگاه های آنالیزی از قبیل طیف سنجی جرمی، دستگاه های GC/MS، LC/MS، میکروسکوپ های الکترونی و آنالیزورهای گاز طراحی شده است. به دلیل طراحی بسیار ساده و مطمئن آن، پمپ های خلأ روتاری دو مرحله ای Alcatel Adixen مدل 2005 عملکرد فوق العاده ای را با پایداری بالا ارائه می دهند. […]

2015

پمپ خلأ روتاری دو مرحله ای جدید Alcatel Adixen مدل 2015 به گونه ای طراحی و تولید شده که می تواند پاسخگوی نیازهای صنایع مختلف باشد. به دلیل طراحی بسیار سده و مطمئن آن، پمپ های خلأ روتاری دو مرحله ای Alcatel Adixen مدل 2015 عملکرد فوق العاده ای را با پایداری بالا ارائه می دهند. در هنگان استفاده برای گازهای سبک، این […]