4460

دستگاه آنالیز فلزات ARL-4460 ساخت کمپانی Thermo ARL برای آنالیز دقیق و سریع فلزات در کارخانجات و صنایع فلزی ، خودروسازی ، هوایی و مراکز تحقیقاتی و همچنین مراکز بازیافت فلزات می باشد. این دستگاه می تواند کلیه نیازهای آنالیز فلزات را از آنالیز روتین و متداول تا تحقیقات فلزات را بر آورده سازد. دستگاه ARL-4460 یک دستگاه کوانتومتر از […]