4460

دستگاه آنالیز فلزات ARL-4460 ساخت کمپانی Thermo ARL برای آنالیز دقیق و سریع فلزات در کارخانجات و صنایع فلزی ، خودروسازی ، هوایی و مراکز تحقیقاتی و همچنین مراکز بازیافت فلزات می باشد. این دستگاه می تواند کلیه نیازهای آنالیز فلزات را از آنالیز روتین و متداول تا تحقیقات فلزات را بر آورده سازد. دستگاه ARL-4460 یک دستگاه کوانتومتر از […]

iSpark

دستگاه آنالیز فلزات ARL Spark ساخت کمپانی  ARLThermo مناسب برای آنالیز دقیق و سریع فلزات می باشد که طراحی آن براساس تکنولوژی PMT (فوتومولتی پلایر تیوب) و دتکتورهای CCD می باشد. این دستگاه قابلیت آنالیز رِنج وسیعی از نمونه های متالوژیکی از آنالیز عنصری معمولی تا تحقیقات مواد را دارا می باشد. این دستگاه در سه مدل 8880, 8860, 8820 قابل عرضه می باشد.   […]

3460

دستگاه آنالیز فلزا ت ARL-3460 پرکاربردترین دستگاه کوانتومتر در جهان است که می تواند آنالیز شیمیایی دقیق و سریعی از فلزات را برای کاربردهای مختلف ارائه دهد. این دستگاه می تواند برای صنایع مختلف و آزمایشگاههایی که در زمینه های فولاد ، چدن، آلیاژهای آلومینیوم و سایر فلزات و آلیاژهای غیرآهنی کار می کنند، رِنج وسیعی از […]