MP-2000

دستگاه MP-2000 جهت تصفيه خانواده شيميايی گازهای خنثی طراحی و ساخته شده است. خانواده گازهای خنثی شامل گازهای هليوم (He)، ‌‌آرگون (Ar)، گزنون Xe)) و كريپتون (Kr) می باشد. با در نظر گرفتن مصرف صنعتی گاز آرگون، بيشترين مورد استفاده اين دستگاه برای تصفيه گاز آرگون از ناخالصی های موجود در آن می باشد. دستگاه MP-2000 ناخالصی های موجود در […]

CS-2200

دستگاه CS-2200 ساخت شرکت کنترل سیستم ابزار نوین که توسط متخصصین این شرکت و با در نظر گرفتن نیاز کارخانجات فولاد و ریخته گری طراحی و ساخته شده، جهت تصفيه خانواده شيميايی گازهای خنثی استفاده می شود. خانواده گازهای خنثی شامل گازهای هليوم (He)، ‌‌آرگون (Ar)، گزنون (Xe) و كريپتون (Kr) می باشد. با در نظر گرفتن […]