خوش آمدید

welcome text

3460

3460

دستگاه آنالیز فلزا ت ARL-3460 پرکاربردترین دستگاه کوانتومتر در جهان است که می تواند آنالیز شیمیایی دقیق و سریعی از فلزات را برای کاربردهای مختلف ارائه دهد. این دستگاه می تواند برای صنایع مختلف و آزمایشگاههایی که در زمینه های فولاد ، چدن، آلیاژهای آلومینیوم و سایر فلزات و آلیاژهای غیرآهنی کار می کنند، رِنج وسیعی از آنالیز شیمیایی عناصر را فراهم نماید.

دستگاه کوانتومترARL-3460یک دستگاه چندکاناله و از نوع PMT است که قابلیت کالیبره شدن برای پایه های زیر را دارا می باشد :

  • آهن و فولاد
  • آلومینیوم و آلیاژهای آن
  • مس و آلیاژهای آن
  • روی و آلیاژهای آن
  • سرب و آلیاژهای آن
  • قلع و آلیاژهای آن
  • منیزیم و آلیاژهای آن
  • نیکل و آلیاژهای آن
  • کبالت و آلیاژهای آن

 

 

SPECIFICATIONS

Type of DetectorPhotomultiplier tube 28 mm
Maximum channels60 channels
Wavelenght range130-780 nm
Primary slit width20 μm
Secondary slit width20, 25, 37.5, 50, 75, 100, 150 μm
Argon purity> 99.996 % maximum 5 ppm oxygen
Argon consumption3.5 l/min during analysis, 3.5 l/min in stand-by
Accessories and options

Small samples analysis kit

Argon purification systems

Voltage stabilization systems

Uninterruptible Power Supply (UPS)

Suction device accessory to exhaust toxic fumes

Stand upgrade for semi-automatic operation

Data communication software options

Analytical results processing software options