خوش آمدید

welcome text

2015

2015

پمپ خلأ روتاری دو مرحله ای جدید Alcatel Adixen مدل 2015 به گونه ای طراحی و تولید شده که می تواند پاسخگوی نیازهای صنایع مختلف باشد. به دلیل طراحی بسیار سده و مطمئن آن، پمپ های خلأ روتاری دو مرحله ای Alcatel Adixen مدل 2015 عملکرد فوق العاده ای را با پایداری بالا ارائه می دهند. در هنگان استفاده برای گازهای سبک، این پمپ ها صدای کم و کمترین برگشت روغن را دارند. سرعت این پمپ ها 10.6 m3/hr می باشد.

SPECIFICATIONS

15 (for 50 Hz)

10.6 (for 60 Hz)

Nominal Pumping Speed (m3/hr)
12 (for 50 Hz)

8.8 (for 60 Hz)

Pneurop pumping speed (m3/hr)
10-4 Ultimate partial Pressure (mbar)
2 x 10-3 Ultimate total Pressure

closed gas ballast (mbar)

10-2 Ultimate total Pressure

open gas ballast (mbar)

110/100 Water vapor capacity g/h
12/10 Water vapor pressure (mbar)
12 Min ambient temperature (°C)
45 Max ambient temperature (°C)
0.45/0.55 Max nominal power rating 50/60 Hz (kW)
0.95 Oil capacity (L)
DF25 Inlet Flange (ISO-KF)
DF25 Exhaust Flange (ISO-KF)