info@ircsan.com

021-44993182

welcome text

2005

2005

2005

پمپ خلأ روتاری دومرحله ای جدید Alcatel Adixen مدل 2005 به طور ویژه برای دستگاه های آنالیزی از قبیل طیف سنجی جرمی، دستگاه های GC/MS، LC/MS، میکروسکوپ های الکترونی و آنالیزورهای گاز طراحی شده است. به دلیل طراحی بسیار ساده و مطمئن آن، پمپ های خلأ روتاری دو مرحله ای Alcatel Adixen مدل 2005 عملکرد فوق العاده ای را با پایداری بالا ارائه می دهند. در هنگام استفاده برای گازهای سبک این پمپ ها صدای کم و کمترین برگشت روغن را دارند. سرعت این پمپ ها 3.8 m3/hr می باشد.

SPECIFICATIONS

5.4 (for 50 Hz)

3.8 (for 60 Hz)

Nominal Pumping Speed (m3/hr)
4.8 (for 50 Hz)

3.4 (for 60 Hz)

Pneurop pumping speed (m3/hr)
10-4 Ultimate partial Pressure (mbar)
2 x 10-3 Ultimate total Pressure

closed gas ballast (mbar)

10-2 Ultimate total Pressure

open gas ballast (mbar)

120/110 Water vapor capacity g/h
35/25 Water vapor pressure (mbar)
12 Min ambient temperature (°C)
45 Max ambient temperature (°C)
0.45/0.55 Max nominal power rating 50/60 Hz (kW)
0.83 Oil capacity (L)
DF25 Inlet Flange (ISO-KF)
DF25 Exhaust Flange (ISO-KF)

بستن (Esc)
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
منوی دسته بندی های خود را در تنظیمات سربرگ در بخش منوی موبایل مشخص کنید.
Scroll To Top